Hình Ảnh
Trẻ Hóa Da 360 Tại Yến Ngọc Beauty Cùng Dr Nguyễn Hoàng Nhật Khanh

Trẻ Hóa Da 360 Tại Yến Ngọc Beauty Cùng Dr Nguyễn Hoàng Nhật Khanh


Share this

Ngày 05.11 vừa qua, Dr Nguyễn Hoàng Nhật Khanh chia sẻ về kiến thức làm đẹp đúng cách và trẻ hóa toàn diện 360 tại Yến Ngọc Beauty. Cùng điểm lại hình ảnh của buổi hội thảo vừa qua bạn nhé!

Trẻ Hóa Da 360 Tại Yến Ngọc Beauty Cùng Dr Nguyễn Hoàng Nhật Khanh 8
Chuyên gia thẩm mỹ – bác sĩ Nguyễn Hoàng Nhật Khanh
Trẻ Hóa Da 360 Tại Yến Ngọc Beauty Cùng Dr Nguyễn Hoàng Nhật Khanh 3
Tư vấn trực tiếp tình trạng vấn đề khách hàng đang gặp phải và vướng mắc 3
Trẻ Hóa Da 360 Tại Yến Ngọc Beauty Cùng Dr Nguyễn Hoàng Nhật Khanh 2
Tư vấn trực tiếp tình trạng vấn đề khách hàng đang gặp phải và vướng mắc 2
Trẻ Hóa Da 360 Tại Yến Ngọc Beauty Cùng Dr Nguyễn Hoàng Nhật Khanh 1
Tư vấn trực tiếp tình trạng vấn đề khách hàng đang gặp phải và vướng mắc 1
Trẻ Hóa Da 360 Tại Yến Ngọc Beauty Cùng Dr Nguyễn Hoàng Nhật Khanh 7
Bác sĩ chia sẻ kiến thức về trẻ hóa 360
Trẻ Hóa Da 360 Tại Yến Ngọc Beauty Cùng Dr Nguyễn Hoàng Nhật Khanh 5
Bác sĩ đang thực hiện liệu trình trẻ hóa da 360 2
Trẻ Hóa Da 360 Tại Yến Ngọc Beauty Cùng Dr Nguyễn Hoàng Nhật Khanh 4
Bác sĩ đang thực hiện liệu trình trẻ hóa da 360 3
Trẻ Hóa Da 360 Tại Yến Ngọc Beauty Cùng Dr Nguyễn Hoàng Nhật Khanh 9
Bác sĩ đang thực hiện liệu trình trẻ hóa da 360 1
Trẻ Hóa Da 360 Tại Yến Ngọc Beauty Cùng Dr Nguyễn Hoàng Nhật Khanh 6
Hướng dẫn khách hàng cách chăm sóc sau trẻ hóa